บริการนี้ยังไม่พร้อมให้บริการ กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

PALS Skill check-off

This PALS course is the hands-on skill session

  • 145 US dollars
  • 200 E Main st Fort Wayne, IN 46802

รอบบริการที่จะเกิดขึ้น

ข้อมูลการติดต่อ

260-376-0680

interceptioncpr@gmail.com

Interception CPR and First Aid Training, East Main Street, Fort Wayne, IN, USA